ארכיון המחבר

קיבולת פה-קיבה

Tuesday, 26 בOctober, 2021

היכולת לצרוך הרבה מזון.  משחק מילים על המונח "סיבולת לב-ריאה". - "ראית את חיים השבוע?" - "חיים נסע עם חברה שלו לרודוס לעשות בטן-גב." - "אה, משפרים את הקיבולת פה-קיבה שלהם." נתרם ע"י: פסטן. מקור: פסטן.