ארכיון המחבר

מורם מעם

Monday, 31 בJanuary, 2011

אירוע חברתי ביוזמת ובארגון אנשים פרטיים הפונה בעיקר למעגלים החברתיים של המארגנים. מלשון "מורם", סלנג ל-"מאורגן", בידי אנשים פרטיים - כלומר העם. משמש גם כניגוד לאירוע המאורגן בידי גופים רשמיים, וכדי לתת לאירוע רושם אישי ולא מנוכר. - "אתה בא לצבע טרי? שמעתי שיהיה מעניין." - "עזוב אותך, בטח עוד איזה אירוע מעונב וטרחני." - ...