ארכיון המחבר

חוצפנים

Thursday, 18 בJune, 2009

תלתלי חזה (סקרנים) חסרי בושה, שטיפסו כמעט עד הגרוגרת. "איזה סקרנים? יש לו חוצפנים! אני לא מתקרבת לזה." "פיתחת חוצפנים מאז הבר-מצווה, אה?!" נתרם ע"י: חתול.

עכשוית

Saturday, 23 בMay, 2009

ממש עכשיו, להבדיל מ-"עכשיו ב30 דקות הקרובות". תרגום מספרדית של ahorita. המקור בספרדית: אהורה = עכשיו, משמעו תוך 10 דקות, חצי שעה, מתישהו היום. אהוריטה (הקטנה של אהורה) = ממש עכשיו. "אנחנו יוצאים עכשוית, אין זמן למקלחת צרפתית." - "אני צריכה שתעשה כלים עכשיו." - "פסדר, עוד מעט." - "התכוונתי לעכשוית!" - "טוב, טוב! אני בא..." נתרם ע"י: חתול.

גבריות

Sunday, 17 בMay, 2009

ברכה לאחר עיטוש חזק במיוחד. - "אפצ'י" - "לבריאות" - "א...א....א........אאאאאאפפפצצצצצצ'ייייייי!!!" - "גבריות!" נתרם ע"י: חתול. מקור: גבע כץ.