ארכיון המחבר

מה ניס?

Monday, 13 בApril, 2009

קיצור של "מה נסגר?" על משקל "מה ניש?" ב-"מה ניס?" משתמשים כאשר רוצים לתאר מורת רוח ממצב קיים, או כשרוצים לברר תוצאה של דיון קודם. "אז מה ניס? הולכים לפאב או למסעדה?" "אחי, מה ניס?! הזזת לי את הגבינה!" נתרם ע"י: natanella.