ארכיון המחבר

רב קו

Thursday, 6 בOctober, 2011

כרטיס פלסטיק לסידור שורות להסנפה. - "מה רץ?" - "רצות שורות." - "אני אביא את הרב קו." הומצא ע"י: sunny.