ארכיון המחבר

חרסינה בחנות פילים

Tuesday, 6 בSeptember, 2011

אדם או חפץ מאוד עדין. פרפרזה על הביטוי "פיל בחנות חרסינה", שמבטא את המשמעות ההפוכה. "אל תעלה עכשיו את הנושא של טל, היא עכשיו חרסינה בחנות פילים." מקור: matan129.

ענקדוטה

Wednesday, 10 בAugust, 2011

אנקדוטה שנמשכת ונמשכת. בניגוד ל"אנקדוטה", סיפור קצר ללא פואנטה. יש להגות בהגזמה את האות עי"ן. ע"ע אנקונדה משעשעת. "הוא התחיל לספר אנקדוטה לי על השכן, אבל לאחר שעתיים התברר שזו בעצם ענקדוטה. התחלתי לרמוז לו שיסיים מהר, אבל הוא לא הקשיב, וסיים רק כעבור יומיים." נתרם ע"י: matan129. מקור: matan129.

טלפון קבור

Friday, 29 בJuly, 2011

מצב שבו הפלאפון קבור עמוק בתוך התיק ואינו בר שליפה מהירה. משחק מילים על "טלפון שבור". - "צלתק לי שיהיה לי את המספר שלך." - "אני לא ממש יכול. יש לי טלפון קבור." נתרם ע"י: matan129. מקור: matan129.