ארכיון המחבר

פוער לועו

Thursday, 20 בNovember, 2008

ביטוי משמיץ השגור בפי חרדים המעוניינים למתוח ביקורת נוקבת כלפי מי שכתב משהו שלא בטובתם. "הנה שוב, המומר להכעיס הזה, עפרא לפומיה, פוער לועו כנגד גדולי ישראל". נתרם ע"י ישי.