ארכיון המחבר

צ’ק תחת צ’ק

Wednesday, 23 בSeptember, 2009

פתרון אפשרי לשאלת "כמה כסף צריך להביא לחתן אירוע כלשהו?". הפתרון מתבסס על כמות הכסף שאותו אדם הביא לך באירוע שלך. - "נשים 300? 400?" - "צ'ק תחת צ'ק, יש לך את הרשימה מהבר מצווה?" - "כמה שמים לבריתה של זהבית?" - "אי אפשר לעשות צ'ק תחת צ'ק, מה נעשה?" נתרם ע"י: eyalklein.

השילוט הקדוש

Monday, 14 בSeptember, 2009

פוסטרים של חרדים, המודיעים על בואו של צדיק לעיר או על התועבה שמביא האינטרנט. מילה נרדפת ל-"פשקוויל". משחק מילים על "השילוש הקדוש". ע"ע דוסטר. "ראית את השילוט הקדוש הזה על צניעות האישה?" "ענק, כל השילוט הקדוש הזה ממש משעשע אותי." נתרם ע"י: eyalklein.