ארכיון המחבר

גרושאה

Friday, 11 בNovember, 2011

גרוש שאפס ראה ימים טובים יותר. הלחם של "גרוש" ו-"גרוטאה". "מאז שסיגל עזבה אותך עם הילדים, הכלב ומכסחת הדשא אתה ממש גרושאה. אולי תלך לטיפול?" "גבר שוב יצאת חיתופל, הבר הזה ששלחת אותי אליו - ממש מגרש גרושאות!" נתרם ע"י: יוסי.