ארכיון המחבר

אנשים נגד שמות

Thursday, 26 בNovember, 2009

אנשים אנטישמים. במקום לכנות אדם כאנטישמי (שהיא מילה בינלאומית), נגיד שהוא נגד שמות. "כל אלה הם אנשים נגד שמות. אעלק 'אין מקומות פנויים בכל המסעדה.'" נתרם ע"י: avi.h77.