ארכיון המחבר

שליפר

Thursday, 21 בNovember, 2013

הכיס הקטן בקלמר הג'ינס. נקרא כך משום שהשימוש ההגיוני היחיד שיש לו הוא להחביא בו שליפים למבחנים. - "סליחה. יש לך חמישה שקלים להלוות לי?" - "בטח. אתה יכול לקחת מהשליפר שבשולחן שלי" "אני חייב להכין למבחן שליף יותר קטן, כך שיוכל להיכנס לשליפר בלי שהמרצה ישים לב". נתרם ע"י: ידידיה דניאל.