ארכיון המחבר

פתח תקווה

Monday, 29 בAugust, 2011

מקום חניה שמרחוק נראה פנוי, אך כשמתקרבים אליו מגליו שהוא פתח של בנין. מרחוק – תקווה לחניה. מקרוב – פתח של בנין. - "חצי שעה אנחנו מחפשים כבר חניה, נמאס!" - "מה זה שם בסוף? לא חניה?" - "הלוואי. סתם פתח תקווה." נתרם ע"י: ירון א'.