ארכיון המחבר

מַתְפֶּסֶת

Thursday, 22 בApril, 2010

מדפסת שנוטה לתקוע ניירות. שורש ת.פ.ס. במשקל מקטלת. "לא! לא שוב! בת בליעל המתפסת!" - "הגיע הזמן להחליף את המתפסת במכשיר משולב מדפסת-פקס-מכונת צילום." - "חייבים פקס?" נתרם ע"י: YaakovDavis.