ארכיון המחבר

על רקע כבוד המשפחה

Monday, 23 בMay, 2011

תירוץ לא להגיע לאירועים או למקומות מסויימים בגלל סנוביות יתר או סוג של אי נעימות. דרך אחרת לומר "לא בכבוד שלי". "אני בחיים לא הייתי שם, זה לא שלא נחמד שם זה על רקע כבוד המשפחה." - "למה אתה לא מגיע לחתונה של זיו?" - "עזוב אותי, ראית איפה הוא מתחתן? אני לא מגיע למקומות האלה על ...