ארכיון המחבר

נאסף אל פרבריו

Saturday, 4 בJune, 2011

עזב את הכרך הגדול לטובת מגורים באחת מערי הלווין. הביטוי מבוסס על "נאסף אל אבותיו", שהרי לעיתים קרובות הנאסף מותיר מאחוריו את תמצית חייו וסיבת חיוניותו. נימוק נוסף הוא העובדה שלעיתים קרובות הנאספים אכן היגרו אל תל אביב מבית אביהם בפריפריה באקט של מרד מוסדר היטב, ולשם למרבה הצער נדונו הם לשוב. - ...