ארכיון המחבר

חנאייק

Tuesday, 23 בNovember, 2021

פקח חנייה. הלחם של "חניה" ו-"מנאייק", כינוי גנאי לשוטר. "חנית באדום לבן? מה אתה משוגע? יש מלא חנאייק באיזור הזה.""יצאתי מהאוטו לחמש דקות, אני חוזר ומה אני רואה? חנאייק רושם לי דוח!" נתרם ע"י: שי אלמוג.