ארכיון המחבר

עושה עיניים

Saturday, 5 בMarch, 2011

קנאי. פותח עין הרע. - "תראה ליפתח את המכונית החדשה." - "לא כדאי, הוא נוטה לעשות עיניים." נתרם ע"י: רובי ברזני.

חי באושר ובעושק

Friday, 4 בMarch, 2011

אדם המרוויח את כספו שלא בדרך הישר. - "אני סדיסט שהשטן לא ברא, והוא חי לו באושר ועושק." - "אז תתפטר, יא בכיין." נתרם ע"י: רובי ברזני.