ארכיון המחבר

סתירון

Thursday, 11 בNovember, 2010

מבע לשוני המורכב מזוג מרכיבים הסותרים זה את זה, שצירופם יוצר משמעות חדשה מעבר להגיון. תרגום עברי למונח "אוקסימורון". "אני לא זוכר ששמעתי אף פעם את המילים 'גידי' ו-'יעיל' באותו משפט. זה סתירון." - "איזה הפסד מוחץ של מכבי!" - "אני חושב שמה שאמרת הרגע זה סתירון." נתרם ע"י: ראובן וימר.