ארכיון המחבר

שכרון כושים

Tuesday, 21 בDecember, 2010

תופעת השכרות הנפוצה בחוצותיהם של יישובים בהם אוכלוסיה גדולה של פליטים מאפריקה. המילה "כושים" נהגית במלרע. - "זהו, נשבר לנו, אנחנו עוברים מצפת. עכשיו גם יבנו כאן בית ספר לרפואה וכל העובדי אלילים המרצחים האלה יחגגו כאן. כבר מצאנו דירה בגדרה, ברוך השם". - "כל הכבוד שאתה עושה מעשה, אבל דווקא גדרה? אתה יודע ...