ארכיון המחבר

קצו כל הפילים

Saturday, 11 בSeptember, 2010

קובלנה על מצב שאין לשאתו, שחורג מגבול הטעם הטוב וכוח הסבל האנושי. - "אתם בטח עוד תשלימו." - לא, זהו, קצו כל הפילים." - "לא ברור אם אני עובר את הקיץ, תשעים וחמישה אחוזי לחות." - "אין, קצו כל הפילים." נתרם ע"י: Natalia Wieseltier.