ארכיון המחבר

גירטוך

Friday, 4 בSeptember, 2009

גירוד באחוריים. הלחם של "גירבוץ" ו-"טוכ'עס". "אני לא מאמין, היא מגרטכת! גוועאלד!" "בוא'נה, מאז שחטפתי את הטפיל הה, אני לא יכול להפסיק לגרטך." נתרם ע"י: IsDu.