ארכיון המחבר

זכטה

Monday, 3 בMay, 2010

זבל. "יא אללה! איזה טלוויזיה זכטה קניתי..." - "איך ניצחתי אותך..." - "טוב, זה פשוט שאתה טוב מדי." - "לא, זה פשוט שאתה זכטה." נתרם ע"י: gusovi. מקור: יובל אינהורן.