ארכיון המחבר

בום!

Wednesday, 18 בMarch, 2009

מילה המבשרת כי המשפט המובא לפניה, בהכרח מבוסס הוא ועובדתי. ואם לא די בכך, היא מפגינה את תחושת הנצחון של הדובר, וסיפוקו על היותו אדם חכם ונאור יותר משומעיו. -"אם אתה אומר לי מי שר את השיר הזה, אני נותן לך 100 ש"ח" -"שרית חדד. בום!" "זוכר את מיכל מהטיול? אתמול עשיתי אותה. ...