ארכיון המחבר

שעת כיבוי הארץ

Friday, 25 בJune, 2010

שעת כדור הארץ, שבמהלכה שואפים לכבות את האורות בכל העולם. "מה אתם עושים בשעת כיבוי הארץ?" "אמא, למה לא כיבית את כל האורות והמזגנים? זו היתה שעת כיבוי הארץ!" נתרם ע"י: eliuha.