ארכיון המחבר

לצדלל

Sunday, 29 בAugust, 2021

להזיז הצידה שבלול שעומד באמצע המדרכה כדי שלא יידרך. "צדללתי הבוקר 4 שבלולים בכניסה לבניין, נמנע אסון מגעיל" נתרם ע"י: אביטל נס. מקור: אביטל נס.