ארכיון המחבר

רפרשון

Wednesday, 25 בNovember, 2009

אדם העסוק כל היום בביקור באתרי תוכן שונים ובבדיקה האם התעדכן בהם משהו מאז ביקורו האחרון בהם, שהתקיים שניות מספר קודם לכן. "מה? התפרסם תרגיל חדש? איך אתה יודע לפני, יא רפשון." - "אחינו, אתה בא לכדורסל?" - "עזוב אותך, הוא כבר לא אח של אף אחד מאז שהוא התחיל להתעסק במניות הוא ...