ארכיון המחבר

תפילת פינך

Monday, 29 בOctober, 2012

מציצה. משחק מילים על "תפילת מינחה", השאיפה של כל בחור (מכאן הרעיון של תפילה) והתנועה החסידית המתאימה של הבחורה בעת התפילה. "אין לנו זמן עכשיו לקוויקי, אבל אולי איזו תפילת פינך?" נתרם ע"י: asam.