ארכיון המחבר

להאפיר את האווירה

Thursday, 22 בMarch, 2012

להעכיר את האווירה על ידי עישון של נרגילה בלי לתת גם לחבר'ה. חבר: אחה, אולי תעביר את הנרגילה? הסתכל על הגחל, הלוא הוא אפור לחלוטין! מאפיר: כמדומני, הדלקתי אותו ממש לפני שניה והרי הנרגילה ממאנת להיפתח, כפי שאתה יכול להבחין. חבר 2: עזוב אחה, אופיר תמיד מאפיר את האווירה, הוא מקרה אבוד. חבר: וכמובן ...