ארכיון המחבר

שִילוּמִים

Thursday, 10 בSeptember, 2009

ביטוי המשמש ישראלים בחו"ל לתאר את בני העם הגרמני. המונח מתבסס על התשלומים שמקבלים ניצולי השואה מהממשלה הגרמנית. ע"ע "צורר", "לאומני חדש" וכו'. - "אני לא מאמין שהם התייחסו אלינו ככה!" - "עזוב, אתה לא רואה שהם שילומים?" "אין פה שילומית אחת שווה לזיון." נתרם ע"י: אלון הולנדר.